افتخارات

اعطا عنوان شرکت دانش بنیان به شرکت سامانه ایمن گستر هوشمند

اختراع برتر

کسب مقام اول رباتیک 2015 در خلاقیت رباتهای نمایشی